banner offerte

Uitzonderingsregeling risicoklasse 2A

ascertVanaf 1 mei 2017 valt een nieuw deel van de amfibolen asbestcement toepassingen onder de uitzonderingsregeling van risicoklasse 2A. Hierdoor volstaat een eindcontrole middels optische microscopie in plaats van SEM. Deze wijziging van de Arboregeling werd gepubliceerd in de Staatscourant.

Welke toepassing?

De uitzonderingsregeling geldt voor het verwijderen van leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet volledig in beton gestort zijn. Dit is een aanzienlijk percentage van de saneringen in risicoklasse 2A. De eindcontrole voor deze saneringen is vanaf 1 mei dus anders ingevuld.

Waarom deze uitzondering?

Bij het invoeren van de nieuwe risicoklasse-indeling eerder dit jaar, is de ruimte behouden om uitzonderingen te benoemen. Dit maakt het mogelijk om bij saneringen in risicoklasse 2A waarbij het risico relatief laag is, te kiezen voor een eenvoudigere eindcontrole middels optische microscopie.

De uitzonderingsregeling

Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dat op de nieuwe klasse-indeling enkele uitzonderingen van toepassing zijn. Er waren al drie uitzonderingsregels, nu is daar dus een vierde bijgekomen:

  1. Kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product, waarvoor geen bewerkingen nodig zijn met een oppervlak van maximaal 2,5 m².
  2. Asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent amfibolen bevat (binnen de klasse 0,1-2 w/w% te bepalen als onderdeel van de asbestinventarisatie door lab-analyse conform NEN 5896).
  3. Sanering waarbij tussen de toepassing en de werknemer die de verwijdering uitvoert een niet betreedbare afscheiding aanwezig is, waarmee de toepassing in zijn geheel lekvrij omsloten verwijderd wordt.
  4. Hier is vanaf 1 mei 2017 een uitzondering aan toegevoegd: leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet volledig in beton gestort zijn.

Of een toepassing onder een van bovengenoemde uitzonderingen valt, wordt door het inventarisatiebureau beoordeeld en aangegeven in SMA-rt.


Note J-ai: Voor particulieren en/of portefeuillehouders is dit in elk geval goed nieuws, want de kosten voor een dergelijke sanering vallen hiermee een stuk lager uit.